Електронният формуляр се попълва след посещение в училище, където се извършва записването.