За платформата за прием на ЧНУ "Питагор", моля отидете на този адрес!